قفل

ما خانوادگی محافظ هستیم محافظت از جان و مال مردم کار ماست محافظت می کنیم چون برای این کار به دنیا آمده ایم باید حواسمان باشد که به جان و مال مردم آسیبی نرسد ما در این راه بسیار کشته داده ایم کمرمان را می شکنند و می کشندمان می میریم و به نسل های آینده مان می گوییم راز مردنمان را که آنها به این گونه نمیرند ولی گویی قاتلین ما هم بعضا از این راز با خبر می شوند. با خبر می شوند که می توانند نسل های مختلف ما را از بین ببرند نسل های آینده ما از ما خیلی حساس تر خواهند بود و ماییم که آنها را حساس تر می کنیم بعضی از ما مستقیم با نیروهای امنیتی در تماس هستند ما با نیروهای خیر در تماس هستیم و در مقابل با نیروی شر مقومت می کنیم باید هم مقاومت کنیم اجدادمان این گونه یادمان داده اند یادمان داده اند که با تمام وجود در مقابل متجاوز به جان و مال مردم ایستادگی کنیم و ما هستیم که می ایستیم تا شما راحت بخورید و بگردید و بخوابید ما با تمام وجود ایستادگی می کنیم ولی چه کنیم با یک عمل انتحاری از جانب دشمن از پا در می آییم بعضی از ما با یک سی چهار از پا در می آیند و بعضی هم خیلی پا فشاری می کنند و با یک بمب هم از پا در نمی آیند ما قفل ها می توانیم بهترین باشیم اگر دزدان بگذارند!

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
حاجیت !!!

خیلی وقت بود نیومده بودم تمتمه مطالبتو خوندم خیلی خوب بود [گل]