جوان ایرانی

جوان باز هم این کلمه زیبا.امروز داشتم به این کلمه زیبا فکر می کردم تا بعد از ظهر که به سراغ وب رفتم تا ببینم کسی نظری نداشته. نظرات را می خواندم یکی که اسم هم نداده بود جملاتی نوشته بود که به فکر فرو رفتم :"قدیمیا چقدر قشنگ آرزوهای بزرگ رو تو جملات کوتاه بیان می کردند". قبل از آن هم گفته بود: "پیر شی جوون.....یا خیر از جوونیت ببینی".بعد هم مثل بعضی ها که اول یک حالی به آدم می دادن بعد یک حالی هم میگرفتن!گفته بود: "چرا انقدر مطلب جدیدت پر از کنایه،تلخ و...."عین جملات است، تصمیم گرفتم دوباره برای جوان ایرانی بنویسم که دیگر کنایه نداشته باشد تلخ هم نباشد و....

زین هزاران من وما ای عجبا من چه منم                       گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم

چون که من از دست شدم در ره من شیشه منه             ور بر بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم

                                                                                                                                    (مولوی)

حال این متن تقدیم به جوان ایرانی:

می خواستم نگاه متفاوتی داشته باشم به یک انیمیشن ولی گفتم این مهم تر است. الآن که این متن را می نویسم مثل همیشه گوشی در گوش و بعد از مدتها شوالیه شهرام(ناظری)می خواند،فعلا مولویه است،امید است به شیرینی موسیقی مولویه این متن هم شیرین باشد نه تلخ.

گفتم جوان لغتی زیباست. در متن قبلی هم دلایلی آوردم. جوان نشاط دارد جوان انژری دارد جوان اگر نشاط نداشت اگر انرژی نداشت که جوان نبود. نشاط و انرژی هم با ورزش به دست نمی آید با ورزش تقویت می شود! قابل توجه باشگاه بروها!

جوان ایرانی اهل فکر است، جوان ایرانی اهل معرفت است، جوان ایرانی اهل علم وعمل است،جوان ایرانی اهل اندیشه است(اندیشه با فکر فرق داردها!)جوان ایرانی اهل خوبیهاست، جوان ایرانی اهل زیبایی هاست، بله جوان ایرانی اهل دین است، دین را آخر گفتم که جمع کننده همه حرفهاست.

جوان ایرانی اهل فکر است یعنی بی گدار به آب نمی زند.

جوان ایرنی اهل معرفت است یعنی با شناخت کاری را انجام می دهد.

جوان ایرانی اهل علم و عمل است یعنی با مطالعه دست به کار می شود.

جوان ایرانی اهل اندیشه است یعنی بسیار خوش فکر است با شناخت و مطالعه کامل دست به کار می شود.

جوان ایرانی اهل خوبی هاست یعنی کژی و زشتی در وجودش نیست.(حالا همه اش به هم بگویید زشت!)

جوان ایرانی اهل زیبایی هاست یعنی به خوبی ها خو دارد.

جوان ایرانی اهل دین است یعنی بیگدار به آب نمی زند قبل از انجام کار مطالعه میکند وقتی شناخت پیدا کرد با خوش فکری و دور از کژی و زشتی و همراه با خوبی ها دست به کاری می زند.

حالا کی جوان ایرانی است؟

ببین مولویه چه می کنه!خودم باورم نمی شه قبل از نوشتن این سطور با یکی از دوستانم تلفنی تقریبا دعوای مفصلی داشتیم، فکر کردم بدتر از قبلی بنویسم ولی این شد که خواندید! هر چقدر پیش رفتم تلخی کم تر شد ان شا الله!

و این هم شعر این متن:

از آن باده چه دانم چون فنایم                                                         وز آن بی جا نمی دانم کجایم

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید