باران، ترافیک و آواز

امروز که از شرکت بر می گشتم، نم نم باران می بارید و من هم در پیاده روی خیابان شریعتی به سمت سیدخندان در حال قدم زدن. لحظه ای احساس خوبی دست داد و شروع کردم برای خودم به آواز خواندن کمی که گذشت به خود آمدم- آن هم با چپ چپ نگاه کردن مردم- که در وسط خیابان آواز می خوانم و سریع سکوت اختیار کردم و به راهم ادامه دادم درمسیر کمی به خیابان نگاه می کردم که پر از ماشین بود و به خودم گفتم که چرا وقتی باران می بارد ترافیک سنگین تر می شود؟ این طرح سئوال شد موضوع فکر من در مسیر برگشت. هرچه فکر کردم به نتیجه نمی رسیدم تا به یاد اتفاق صبح در اتوبوس افتادم که مدتی لبخندی بر لب داشتم و نمی توانستم بخندم، چون در مسیر به یک باره راننده وسیله حمل و نقل عمومی بزرگ دارای خط ویژه یا همان بی.آر.تی. خودمان ترمز گرفت و همه در کمتر از سه ثانیه جابجا شدند، یعنی یک حرکت ارتعاشی دومینویی داشتند یعنی به سمت جلو پرت و به سمت عقب برگشته و بعضا بر روی همدیگر افتادند من که در وسط اتوبوس و کنار یکی از میله ها ایستاده بودم کمتر از بقیه حرکت داشتم و حرکت مردم بسیار جالب بود و من هم خنده ام گرفته بود و نمی توانستم بخندم چون دهها چشم به من خیره شده بود که لبخندی بر لب داشتم. از این داستان صبحگاهی نتیجه گرفتم که ترافیک سنگین تر می شود چون ترمز گرفتنمان مشکل دارد و از همین رو هست که با ترمز گرفتن بد باعث بیشتر شدن ترافیک و تصادف در هوای بارانی می شویم. در هوای بارانی آواز می خوانیم چون حالمان خوش است حالمان خوش است چون هوا پاک است پس نتیجه اخلاقی از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنیم تا آواز خوان شویم! آواز می خوانیم چون موسیقی را دوست داریم و آواز می خوانیم چون حالمان با بارش باران کوک می شود. آواز می خوانیم چون باران می بارد و ذهن ما را از بدی ها می شورد و عالمی نو برای ما می آفریند. باران به گریه آسمان شبیه است و انسان با آسمان همذات پنداری می کند وو وقتی انسان اشک می ریزد سبک می شود و حالش خوب می شود برای همین است که در هوای بارانی حالش خوب است و هوای بعد از باران دوست داشتینی ترین است.

دیگه به سید خندان رسیدم و باید در صف منتظران ماشین برای شهرک بایستم و به فکر، فکر دیگری برای ادامه مسیر باشم!


/ 2 نظر / 12 بازدید
ارمیا ایرانی

سلام خیلی اوضاعت خراب شده!!! خودت یه کم فکر کن یه موجود زنده که داره در هوای بارانی راه میره برای خودش آواز میخونه حالا همه این ها به کنار کلا سر تا پا مو و ریش هم باشه ! خودت بودی چپ چپ نگاه نمیکردی!!! وقت کردی یه سلمونی برو جدی میگما ! بعد هر چه قدر دوست داری در هوای آزاد عربده بزن اگر کسی تعجب کرد راستی درآمدی که در مسیر امروز داشتی 50-50 آخه احتمالا مردم فکر کردند خل و چلی!!! و یه کمکی هم کف دستت گذاشتند!!! باز هم بگم؟!

arvin

مگه تو تا اون هست فکر دیگه ای هم داری ؟ [چشمک]