تشکر

با تشکر از مدیریت بخش گرافیک شرکت که اجازه دادند بنده از کارشون اسکن بگیرم و با کمی تغییرات به عنوان عکس وبم استفاده کنم.

/ 1 نظر / 8 بازدید