آلودگی

از خواب شیرین بیدار شد. به طرف پنجره رفت، پرده اتاقش را کنار زد تا به نمایی که هر روز به دیدنش عادت کرده بود بنگرد. اما در آن روز چیز دیگری به جز آن چیزی که انتظارش را داشت می دید. هوا را مه آلود می دید اما شب قبل در وب های هواشناسی چیزی در مورد ابری بودن هوا ندیده بود چه برسد به مه آلود بودن. صبحانه اش را خورد و به امید اینکه در هوای خوب مه آلودی به بیرون از خانه می رود لباس هایش را عوض کرد. از خانه به در شد. در فضای باز جلوی خانه شان خواست نفس عمیقی بکشد، نفس را نیمه تمام گذاشت. به داخل خانه برگشت و ماسکی را از محل نگه داری وسایل بهداشتی برداشت. از خانه با احتیاط بیرون رفت. با خودش گفت باید سعی کنم کمتر نفس بکشم تا بتوانم سالمتر بمانم در این هوای آلوده! برای همین تا محل کارش را با حداقل نفس ممکن رفت. در مسیرش به داروخانه ای رفت تا ماسک دیگری بخرد، چون آن ماسک دیگر برای برگشت مناسب نبود. در مسیر برگشت در وسیله نقلیه عمومی بود که رادیو از بستری شدن چند نفر برای آلودگی هوا خبر داد. او هم سر راهش به مطب دکترش رفت تا با او در مورد آلودگی هوا و اینکه آیا باید در منزل بماند یا به محل کار برود سر زد، چون او ناراحتی قلبی داشت. دکترش به او نامه ای داد که بر اساس آن او تا زمان خروج وضعیت اضطراری آلودگی هوا در منزل باید بماند. به منزل برگشت. شامش را خورد، نامه دکترش را اسکن کرد و برای شرکتی که کار می کرد ایمیل کرد، کمی وب گردی کرد و خوابید. در خواب دید در جنگلی سر سبز راه می رود و ابرها هم به زمین نزدیک می شوند هوا مه آلود شد و او با تمام وجود نفس عمیقی کشید. آری مگر در خواب نفس عمیقی در هوای پاک بکشد!

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
ارمیا ایرانی

سلام کسی که فرق مه و آلودگی هوا رو نفهمه همون بهتر که بمیره! ولی خدا وکیلی یه دفعه آلودگی نمیشه یعنی شب بخوابی صبح بلند بشه!!!

3fr

سلام امیدوارم این قالب اونی شده باشه که می خواستی [نیشخند]