آه...! کو لیلی...؟

به نام خداوند زیبایی ها

آه...! کو لیلی...؟

قبل از تحریر: 1-این متن را هفته پیش نوشتم ولی وقت تشد که در وب کار کنم. 2-باید از خانم کاظمی هم معذرت خواهی کنم که بدون هماهنگی با ایشان تصویر کار نیمه تمامشان را که برای یکی از فعالیت های شرکت "فطرس پویا رایانه" بود را استفاده کردم.

آه درختان...!

درختانِ یخ زده!

دشت...!

دشت خشک!

دشت مرده!

رود...!

رود بی خروش!

رود مرده!

خانه...!

بی یار!

بی یار خراب باداش!

خانه ویران!

سنگها!

سنگها سلطانند!

سنگها کوه شده!

سنگ ها محکم شده!

سنگها می خروشند در نبود رود!

سنگها می درخشند در نبود یار!

حاشیه پررنگ!

اما در حاشیه زندگی جاریست!

در حاشیه آهوان و درختان زنده اند!

زنده اند اما...!

اما بی رنگ!

بی حال!

بی روح!

آه...! کو لیلی...؟

آه...! کو لیلی...؟

آه...! کو لیلی...؟

لیلی کجاست؟

لیلی کجاست تا از پنجره مجنون را بنگرد!

لیلی کجاست؟

لیلی قصه ها و غصه ها،

لیلی عاشقانه ها،

لیلی مجنون کننده،

کجاست؟

آه...! کو لیلی...!

همچنین این مطلب در وب "اتاق کارم" هم کار شده است.

/ 3 نظر / 57 بازدید
م ر ی م

سلام لیلی میان داستانهای کهنه...مجنون را فراموش کرد و رفت حالا بعد از اینهمه ســـــــــــــاااال چرا هرروز دل مجنون را میلرزانیم؟؟؟!!!!!

علیرضا

سلام خوبی؟ پاک از دست رفته می بینیمت ای دوست[نیشخند][زبان]

Toka

بی نظیر.....